Jammik - Joanna Zacharska

ul. Mikluszowice 3/3
32-708 Dziewin

Infolinia: +48 660 762 619

kontakt@e-mesa.pl

Formularz kontaktowy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Jammik - Joanna Zacharska z siedzibą w Mikluszowicach 3/3, 32-708 Dziewin, NIP:6831169288, REGON:122759762 dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
 

 

Filamenty do drukarek 3D | Wytłaczarki i linie do produkcji filamentu

© 2023 www.e-mesa.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń